Näsijärvi on elämän lähde

Siitä ovat varhaisimpia todisteita sen kallioista löytyvät fossiilit, hiilipussit kahden miljardin vuoden takaa. Nykyään järvi elää ihmisten kautta. Joillekin se antaa leivän, toisille se on virkistyksen lähde. Kun järvi syysmyrskyssä näyttää voimansa, huomaa ihminenkin vähäisyytensä sen rinnalla. Ihminen ei ole pystynyt valtaamaan järveä, vaikka hallitseekin sitä varsin pitkälle.

Tämä kirja kertoo Näsijärvestä ja sen ihmisistä. Kirja on lähdeteos kaikesta Näsijärveen liittyvästä, ja samalla taideteos, sekä
kunnianosoitus upealle vesistölle. Sen on tarkoitus kulua käsissä ja antaa niin perustietoa järvellä kulkevalle, kuin vinkkejä järveen vasta tutustuvalle. Kokeneellekin järven koluajalle se antaa uusia näkökulmia järveen. Näsijärvi ei nuku milloinkaan, tämä kirja hengittää järven mukana.